KLÁŠTER TEPLÁ

19.02.2024

Na řece Teplé, v Tepelské vrchovině na západě Čech, leží nedaleko Mariánských Lázní město a klášter Teplá. Prohlédnete si zde historické interiéry s rozsáhlou

knihovnu, součástí expozice je kompletní sbírka portrétů všech opatů, kteří vedli klášter od 12. až do 20. století.

Proslulý premonstrátský klášter založil v roce 1193 český velmož, blahoslavený Hroznata, aby do něj vzápětí povolal premonstrátské řeholníky z pražského Strahova. Rozlehlému klášternímu areálu vévodí monumentální románsko-gotická stavba Kostela Zvěstování Páně z let 1193 – 1232, jedna z nejstarších neobvykle zachovaných památek na našem území s cenným barokním inventářem. V severní kapli klášterního kostela jsou uloženy ostatky blahoslaveného Hroznaty. Na přelomu 17. a 18. století byl klášter přestavěn do barokní podoby pod vedením stavitele a architekta Kryštofa Dientzenhofera. Období rozkvětu zažil klášter na přelomu 19. a 20. století, kdy byla vybudována nová knihovna a muzeum spolu s parkem. Pozemková reforma po vzniku Československa a následně nacistická okupace klášter hospodářsky podlomily. V roce 1950 byl, stejně jako další kláštery u nás, uzavřen a sloužil 28 let jako kasárna Československé lidové armády. Pouze kostel a knihovna byly od roku 1958 zpřístupněny k turistickým prohlídkám. Po odchodu armády budovy dále chátraly. Teprve v roce 1990 byl klášter, těžce poškozený mnohaletým zanedbáváním, navrácen řádu premonstrátů. Od té doby klášter prošel řadou úspěšných rekonstrukcí. V roce 2008 byl Klášter Teplá prohlášen národní kulturní památkou. V kostele jsou pravidelné bohoslužby, objekt je přístupný turistům k prohlídkám, konají se zde koncerty, výstavy a další kulturní akce. Kromě prohlídek klášterních interiérů je možné projít se rozhlehlým klášterním parkem, založeném v anglickém stylu na začátku 20. století. Po cestě okolo rybníka natrefíte na malou Lurdskou jeskyňku, nebo na moderní křížovou cestu, vytvořenou v roce 2016 sochařem Václavem Gaťaříkem. Areál kláštera bývá otevřen denně od 6:00 do 21:00 hodin. Po tuto dobu je volně přístupný park a venkovní prostory celého areálu.