Bezpečnost vašich dat je pro nás prioritou

Na základě Nařízení o ochraně osobních údajů (EU 2016/679), tzv. GDPR nakládám s informacemi následujícícm způsobem:


Občané ČR

Eviduji v ubytovací knize jméno, příjmení, datum narození, číslo OP, účel a dobu pobytu,

bydliště, u OSVČ -IČ za účelem výběru místních poplatků dle Obecně závazné vyhlášky, tj.

poplatek za rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity.

 

Cizinci 

eviduji v domovní knize jméno, příjmení, datum narození, státní občanství, bydliště, účel pobytu,

číslo cestovního dokladu, počátek a konec ubytování.                 

Tyto údaje dle zákona č. 222/2017 o pobytu cizinců na území ČR zasílám v předepsaném 

termínu  pomocí přístupového konta na cizineckou policii ČR.
 

Nikdo další přístup k osobním údajům nemá.